Závery z konferencie "Svetlo? áno aj nie!" a 17. zjazd SAS pri SAV

Vážení členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, v dňoch 2. – 3. 10. 2015 sa konala v Žiline konferencia: „Svetlo? áno aj nie!“ a zároveň aj XVII. riadny zjazd Spoločnosti. Na tomto mieste prezentujeme všetky dôležité zjazdové materiály, informácie z konferencie a fotografie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

 

Ďakujeme Prof. Z. Mikulášekovi, CSc. za obhajobu svetla v prednáške "Světlo? Ano! Dejiny světla - Světlo a my", Ing. J. Vondrákovi, DrSc., dr. h. c. za prednášku "Jak ovlivňují geofyzikální procesy orientaci Země v prostoru" a RNDr. P. Begenimu a RNDr. P. Rapavému za obhajobu nočnej oblohy v prednáške "Svetlo? Nie!". Ďakujeme RNDr. D. Rapavej za prezentáciu výstavy "Tajomstvo svetla a vody" a všetkým prispievateľom, ktorí svojimi fotografiami naplnili výstavu "Svetlo a tieň".

Autori fotografií: Mgr. J. Škvarka (1, 8, 9, 11) a RNDr. D. Rapavá (2, 3, 4, 5, 6, 7, 10).

1. Účastníci konferencie počas prednášky,
2. Vedecký tajomník SAS pri SAV doc. Gális uvádza ďalšiu prednášku na konferencii,
3. Prof. Mikulášek z Brna počas svojej prednášky o svetle,
4. Svojou prednáškou zaujal aj Dr. Vondrák – predseda Českej astronomickej spoločnosti z Ondřejova,
5. Dr. Begeni rozveselil účastníkov svojím príspevkom na záver odbornej časti konferencie,
6. Výstava: „Svetlo a tieň“ zaujala všetkých účastníkov konferencie
7. Predseda Spoločnosti – Dr. Hric (vpravo) odovzdáva ceny najaktívnejším účastníkom konferencie,
8. Hospodár Spoločnosti – Dr. Kundra prezentuje správu o hospodárení,
9. Veľmi inovatívnu správu Revíznej komisie Spoločnosti prečítal doc. Bahýl,
10. Dr. Hric tesne pred voľbami ukazuje prázdnu volebnú urnu,
11. Dr. Zverko a Dr. Znášik predkladajú návrh uznesenia.

Kampanjer! 100% Autentisk Menns Under Armour Karri En Basketball Nike Sko St?rrelse 10 Fullf?rt 846588beL