Informácie o činnosti hlavného výboru

V Čechách zomrel náš kolega, priateľ a osobnosť astronómie Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc. [pdf]

Podporné stanovisko SAS pri SAV k ďalšiemu fungovaniu SÚH Hurbanovo [pdf]

 

Plán činnosti

Správy o činnosti

 

Sneaker Bar Detroit (SBD)