Prihlášky a výhody

Ak sa chcete stať členom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV tu nájdete formulár prihlášky [pdf]

Rozčlenenie územnej pôsobnosti odbočiek [pdf]

Minimálna výška členského príspevku:

 • študenti, dôchodcovia: 6 €/rok
 • pracujúci: 12 €/rok
 • zápisné: 0 €

 

Príspevok sa uhrádza na rok dopredu. Napr.: členský príspevok na rok 2020 je potrebné uhradiť hospodárovi príslušnej odbočky do 31. októbra 2019.

 

Zľavy a zvýhodnenia pre členov SAS pri SAV:

 

 Po preukázaní sa platným členským preukazom budú členom SAS pri SAV poskytnuté nasledovné zľavy a zvýhodnenia:

 • Zľava vo výške 20% zo štandardných maloobchodných cien na nákup publikácií vydavateľstva SAV VEDA v kníhkupectve tohto vydavateľstva na Štefánikovej ulici 3 v Bratislave.

 • Zľava do výšky 10% zo štandardných maloobchodných cien na zakúpenie astronomických ďalekohľadov a príslušenstva v predajniach spoločnosti TROMF v Banskej Bystrici. [pdf]

 • Zľava zo štandardných maloobchodných cien na nákup astronomických ďalekohľadov a príslušenstva v predajniach spoločnosti LOGITEX v Púchove. [pdf]

 • Zľava resp. bezplatný vstup do hvezdární a planetárií na Slovensku.

 • Bezplatný vstup na všetky akcie organizované hvezdárňami v Žiline, Rimavskej Sobote, Prešove, Leviciach, Modre, Medzeve, Kysuckom Novom Meste, Partizánskom, Banskej Bystrici a Žiari nad Hronom.

 • Bezplatný vstup na všetky akcie organizované Astronomickým úsekom Regionálneho osvetového strediska v Trebišove.

 • Bezplatný vstup do Múzea Mikuláša Konkolyho-Thegeho a planetária Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

 • Bezplatný vstup do planetária v Prešove.

 • Bezplatné pozorovania pomocou ďalekohľadu (typ Maksut-Cassegrein) hvezdárne v Medzeve.

 • Možnosť využitia ďalekohľadov a knižnice hvezdárne v Kysuckom Novom Meste.

 • Zvýhodnený prenájom prednáškovej miestnosti na hvezdárni v Medzeve (1,70- €/hod).

 • Možnosť prenocovania na hvezdárni v Medzeve (nie vo veľkom počte).

 • Možnosť prenocovania na hvezdárni v Banskej Bystrici (nie vo veľkom počte).

 • Zľava vo výške 50% z ceny ubytovania na hvezdárni v Partizánskom.

 • Zľava vo výške 50% zo vstupného na programy v planetáriu Slovenského technického múzea.

 • Zľava vo výške 50% zo vstupného na prednášky organizované hvezdárňou v Michalovciach.

 

Mercurial Victory CR7 Low