Terminologická komisia

Predseda:

Členovia:

        RNDr. Štefan Gajdoš, PhD.

        RNDr. Mária Hajduková ml., PhD.

        Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

        Doc. RNDr. Vladimír Bahýl CSc.

          Mgr. Eva Plávalová PhD.

        Mgr. Stanislav Šišulák PhD.

        RNDr. Július Koza, PhD.

        PaedDr. Matej Považaj, CSc. - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV