Sekcie a komisie

Sekcia medziplanetárnej hmoty

Predseda: RNDr. Daniel Očenáš (dano.ocenas@ gmail.com)

Tajomník: RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Člen: RNDr. Miroslav Znášik

 

Sekcia zákrytov a zatmení

Predseda: Mgr. Stanislav Kaniansky (sky@ planetarium.sk)

Tajomník: Ing. Jaroslav Gerboš

Členovia: Mgr. Peter Zimnikoval, Matej Korec

 

Slnečná sekcia

Predseda: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc. (dorotovic@ suh.sk)

Členovia: Mgr. Peter Ivan, RNDr. Vladimír Karlovský, RNDr. Pavol Rapavý

 

Stelárna sekcia

Predseda: RNDr. Ladislav Hric, CSc. (hric@ ta3.sk)

Tajomník: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Členovia: RNDr. Zdeněk Komárek, Mgr. Emil Kundra, PhD.

 

Sekcia astronomickej fotografie

Predseda: Ing. Peter Delinčák (pdlink@ szm.sk)

 

Sekcia ochrany pred svetelným znečistením

Predseda: RNDr. Peter Begeni (begi@ begi.sk)

Tajomník: RNDr. Pavol Rapavý

Členovia: Bc. Jaroslav Merc,  Ján Haluška

 

Sekcia histórie astronómie

Predseda: Mgr. Stanislav Šišulák, PhD. (stan.sisulak@ gmail.com)

Člen: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

 

Pedagogická komisia

Predseda: RNDr. Leonard Kornoš, PhD. (kornos@ fmph.uniba.sk)

Tajomník: RNDr. Katarína Maštenová (km@ astroportal.sk)

Člen: RNDr. Daniela Rapavá

 

Terminologická komisia

Predseda:

Členovia: RNDr. Štefan Gajdoš, PhD., RNDr. Mária Hajduková ml., PhD., Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD., Doc. RNDr. Vladimír Bahýl CSc., Mgr. Eva Plávalová PhD., Mgr. Stanislav Šišulák PhD., RNDr. Július Koza, PhD., PaedDr. Matej Považaj, CSc. - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV