Kontakty

Adresa:
Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

Tel.: 052/7879148 (Dr. Hric - predseda)

Fax: 052/4467656

Email: sas@ta3.sk

Bankové spojenie: 6608247025 / 1111
IBAN: SK7111110000006608247025
IČO: 178 781
DIČ: 2021212523

Air Max 95 VaporMax