Slovenská amatérska obloha 2018

4. – 6. mája sa uskutočnil na Látkach – časť mláky už tretí ročník odborno-pozorovateľského stretnutia Slovenská amatérska obloha, ktorého spoluorganizátorom bola aj Slovenská astronomická spoločnosť. Tento ročník, ktorého sa zúčastnili záujemci z celého Slovenska, bol mimoriadne vydarený. Príjemné prostredie, kvalitní lektori, priateľská a inšpiratívna atmosféra bola umocnená aj možnosťou pozorovania. Obe noci boli skvelé a tak účastníci už za súmraku vybaľovali svoje ďalekohľady a mnohí končili až za brieždenia.

Ochrana osobných údajov

Vážení členovia, dňa 25.5.2018 vstupuje do účinnosti Nariadenie EÚ 2016/679 v znení zákona č. 18/2018 Z.z. (GDPR a nový Zákon o ochrane osobných údajov), ktoré sa zaoberá spracovaním osobných údajov fyzických osôb a nastavuje pravidlá pre ich spracovanie.

 

Stránky