18. zjazd SAS pri SAV

Na konferenciu Astronomické Slovensko nadviazal 18. riadny zjazd SAS pri SAV, na ktorom bola prezentovaná činnosť Spoločnosti v období rokov 2015 – 2019. Program zjazdu svojimi pozvanými prednáškami spestrili prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (predseda Českej astronomickej spoločnosti) a Mgr. Mária Gallová (Spoločnosť M. R. Štefánika). Účastníci zjazdu poďakovali a udelili absolutórium odstupujúcim orgánom SAS pri SAV a zároveň zvolili nových členov týchto orgánov.

Vyhodnotenie 9. ročníka fotosúťaže Svieťme si na cestu...nie na hviezdy

9. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže "Svieťme si na cestu...nie na hviezdy", ktorá je zameraná na problematiku svetelného znečistenia už má svojich ocenených. Slovenskú astronomickú spoločnosť pri SAV, ktorá je jej spoluvyhlasovateľom teší, že počet autorov je stúpajúci, čo svedčí o záujem o túto problematiku zvlášť u mladej generácie.

Výsledky fotosúťaže sú TU.

Slovenská amatérska obloha 2019

Slovenská astronomická spoločnosť  bola aj tohto roku spoluusporiadateľom netradičného stretnutia milovníkov hviezdnej oblohy: Slovenská amatérska obloha (SAO). V dňoch 25. - 27. 10. 2019 sa zišlo viac ako 40 účastníkov v penzióne Kerametal (Látky – Mláky). Na tomto už štvrtom SAO boli prezentované zaujímavé príspevky neprofesionálnych astronómov, no mimoriadnym bonusom bolo skvelé počasie.

Prechod planéty Merkúr pred diskom Slnka

TLAČOVÁ SPRÁVA, Košice, 7. novembra 2019
Merkúr je k Slnku najbližšia planéta Slnečnej sústavy, a tak sa na oblohe príliš nevzďaľuje od našej dennej hviezdy, čo komplikuje možnosti jeho sledovania aj pre skúsených pozorovateľov. V prípade jasnej oblohy 11. novembra 2019 však uvidia túto planétu všetci, ktorí namieria ďalekohľady vybavené vhodnými filtrami k Slnku, pretože Merkúr bude prechádzať popred žiariaci slnečný kotúč.

TVaT 2019

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Astronomický ústav SAV Vás pozývajú na dni otvorených dverí 6. a 8. novembra v rámci Týždňa vedy a techniky 2019

Stránky