Výzva - 2%

Vážený členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti,

opäť sa vám všetkým prihováram poďakovaním za prácu, ktorú nezištne odovzdávate našej krásnej astronómii a ...

Zatmenie Slnka 20. marca uvidíme ako čiastočné

Čiastočné zatmenie Slnka 23. októbra 2014. Na disku je veľká skupina slnečných škvŕn.  Autor: Dr Michael Bolte, University of California, Santa Cruz.

V prípade priaznivého počasia ponúka Slovenská astronomická spoločnosť v spolupráci s Astronomickým ústavom SAV verejnosti možnosť pozorovať zatmenie prenosnými astronomickými ďalekohľadmi umiestnenými pred hlavným vchodom do budovy v sprievode členov Spoločnosti a pracovníkov Astronomického ústavu. Pozorovanie bude prebiehať v čase od 9:45 do 12:00. Vstup je bezplatný.

Verejné pozorovania trochu inak...

Spolupráca SAS pri SAV s hvezdárňou v Rimavskej Sobote je priam príkladná, vzájomne si vychádzajú v ústrety, spolupracujú pri grantoch. Ak k tomu ešte pripočítame aktivity členov SZA, zvlášť v problematike svetelného znečistenia, môže to byť vzorom aj pre ďalších. Jednou z foriem vzájomnej podpory sú aj verejné pozorovania, niektoré tematicky zamerané. Viac informácií tu.

Stránky