Výzva - 2%

Vážený členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti,

opäť sa vám všetkým prihováram poďakovaním za prácu, ktorú nezištne odovzdávate našej krásnej astronómii a ...

Zatmenie Slnka 20. marca uvidíme ako čiastočné

Čiastočné zatmenie Slnka 23. októbra 2014. Na disku je veľká skupina slnečných škvŕn.  Autor: Dr Michael Bolte, University of California, Santa Cruz.

V prípade priaznivého počasia ponúka Slovenská astronomická spoločnosť v spolupráci s Astronomickým ústavom SAV verejnosti možnosť pozorovať zatmenie prenosnými astronomickými ďalekohľadmi umiestnenými pred hlavným vchodom do budovy v sprievode členov Spoločnosti a pracovníkov Astronomického ústavu. Pozorovanie bude prebiehať v čase od 9:45 do 12:00. Vstup je bezplatný.

Meranie svetelného znečistenia v rámci kampane Globe at Night pokračuje

Medzinárodný projekt Globe at Night, ktorý je zameraný na svetelné znečistenie bude v tomto roku pokračovať ešte počas štyroch pozorovacích termínov, prvý z nich začne už 15. septembra.Cieľom projektu je zvýšiť povedomie verejnosti o vplyve svetelného znečistenia a je jedným z najúspešnejších projektov svojho druhu vôbec. Odoslané pozorovania sú cenné pri skúmaní svetelného znečistenia na našej planéte.

Stránky