Bezovec 2020

Stretnutia astronómov na Bezovci budú v roku 2020 písať už svoje 52. pokračovanie, tohto roku však v nezvyčajnom termíne a na netypickom mieste: 1. - 3. októbra 2020 v Hlohovci. Hlavnou náplňou stretnutia bude prezentácia odbornej činnosti astronomických subjektov na Slovensku.

10. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 9. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia. Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie.

18. zjazd SAS pri SAV

Na konferenciu Astronomické Slovensko nadviazal 18. riadny zjazd SAS pri SAV, na ktorom bola prezentovaná činnosť Spoločnosti v období rokov 2015 – 2019. Program zjazdu svojimi pozvanými prednáškami spestrili prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (predseda Českej astronomickej spoločnosti) a Mgr. Mária Gallová (Spoločnosť M. R. Štefánika). Účastníci zjazdu poďakovali a udelili absolutórium odstupujúcim orgánom SAS pri SAV a zároveň zvolili nových členov týchto orgánov.

Stránky