Výzva - 2%

Vážení členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV,
Vážení priatelia astronómie,
Vážení priatelia našich členov a priateľov astronómie,

9. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 9. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia. Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie.

Vyhodnotenie 8. ročníka fotosúťaže Svieťme...

8. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže "Svieťme si na cestu...nie na hviezdy", ktorá je zameraná na problematiku svetelného znečistenia už má svojich ocenených. Slovenskú astronomickú spoločnosť, ktorá je jej spoluvyhlasovateľom teší, že počet autorov je stabilný a kvalita zaslaných fotografií má  stúpajúcu tendenciu. Z fotosúťaže je priebežne aktualizovaná výstava, ktorá je záujemcom k dispozícii.Výsledky fotosúťaže sú TU.

100 hodín astronómie

O necelé dva mesiace sa začne rok trvajúca oslava storočnice Medzinárodnej astronomickej únie (IAU). Takáto oslava si zaslúži veľkolepý štart, ktorým bude celosvetový projekt 100 hodín astronómie naplánovaný na 10. - 13. januára 2019.  Všetci nadšenci astronómie po celom svete sa môžu zúčastniť na spoločnom úsilí priniesť astronómiu širokej verejnosti.

Stránky