Odbočka Bratislava

Prednáška predsedu spoločnosti RNDr. Ladislava Hrica, CSc. v Bratislave

Vo štvrtok 8. 2. 2018 v Objavovni SNM-PM v Bratislave prednášal predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV RNDr. Ladislav Hric, CSc. Podujatia sa zúčastnilo okolo 50 nadšencov astronómie, ktorí si prišli vypočuť prednášku s názvom Pulzary - využijeme ich konečne po 50 rokoch od objavu?  Foto: P. Čechvala

RNDr. Jiří Grygar, CSc., Žeň objevů

V piatok 15. decembra 2017 sa v Bratislave konala v poradí už 51. prednáška s názvom Žeň objevů RNDr. Jiřího Grygara, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR. Dr. Grygar poslucháčov aj tento rok oboznámil s novinkami z výskumu Slnečnej sústavy, hviezdneho vesmíru, ako aj kozmológie. Tak, ako každý rok, bol o prednášku veľký záujem a po dvoch hodinách plných zaujímavých informácií nasledovala ešte takmer hodinová diskusia.