Výzva - 2%

Vážení členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti,

opäť sa vám všetkým prihováram poďakovaním za prácu, ktorú nezištne odovzdávate našej krásnej astronómii a aj v roku 2016 vám želám pevné zdravie, dobré vzťahy na pracovisku, pohodu v rodinných povinnostiach a nakoniec aj dostatok chuti pri popularizácii astronómie a príbuzných vied o prírode. Pre tento rok sa nám podarilo vybaviť, že aj naša Spoločnosť môže byť poberateľom 2% z daní, aby sme si aspoň čiastočne vylepšili možnosti financovania jednotlivých akcií. Prosím týmto vás všetkých, keby ste v daňovom priznaní uviedli, že tie malé 2% venujete Slovenskej astronomickej spoločnosti. Možno to práve pomôže, že naši najlepší študenti sa budú môcť zúčastniť medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky, odkiaľ už 9 rokov prinášajú medaile všetkých farieb alebo to pomôže ochrane oblohy pred svetelným znečistením a prezentácii astronomickej činnosti na Slovensku.

 

Ďakujem vám za pochopenie!                               RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda SAS pri SAV

 

P.S. Tlačivo na venovanie finančnej podpory je tu alebo tu
       prípadné poučenie si môžete pozrieť tu

Ultra Boost Uncaged