Celoslovenské finále AO 2015

Celoslovenské finále Astronomickej olympiády (AO) 2015

          Vážení študenti stredných škôl, riešitelia 1. kola AO! Aj keď ešte máte dosť času na vyriešenie úloh 1. kola AO chcel by som vás všetkých poinformovať o termíne a mieste Celoslovenského finále AO, ktoré bude tohto roku v prekrásnom kúpeľnom meste – v Piešťanoch. Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove už zabezpečujú jeho prípravu tak, aby sme sa mohli stretnúť 29. apríla o 14:00 v Hoteli City, ktorý sa nachádza v historickom centre Piešťan neďaleko Kolonádového mosta. Na finále budú pozvaní všetci úspešní riešitelia 1. kola AO v kategórii stredné školy (SŠ). Program finále bude nasledovný:


 

Streda, 29. 4. 2015:

14:00 – 15:00 registrácia, občerstvenie

15:00 – 16:00 úvodný a odborný program

16:00 – 20:00 riešenie úloh, občerstvenie

20:00 – 22:00 kultúrny program a práca v komisiách

22:00 – 24:00 práca v komisiách

Štvrtok, 30. 4. 2015:

09:00 – raňajky

10:00 - vyhlásenie výsledkov, nominácia na IOAA a práca v komisiách

12:00 – záver


 

Tešíme sa na stretnutie s účastníkmi 9. ročníka AO na Slovensku!

Dr. Ladislav Hric, CSc.

Predseda VV AO na Slovensku

Dunk Low Pro Sb Loden Dark Black Loden 304292-301