Odbočky

Rozčlenenie územnej pôsobnosti odbočiek [pdf]

 • BANSKÁ BYSTRICA (kontakt@ astrobb.sk)
  • Predseda: Mgr. Juraj Škvarka
  • Tajomník: Mgr. Stanislav Kaniansky
  • Hospodár: Mgr. Beata Zimnikovalová
 • BRATISLAVA
  • Predseda: RNDr. Katarína Maštenová (km@ astroportal.sk)
  • Tajomník: Bc. Peter Kráčalík
  • Hospodár: Mgr. Simona Tomášková
 • HLOHOVEC (planetarium@ zupa-tt.sk)
  • Predseda: RNDr. Svetozár Štefeček
  • Tajomník: Mgr. Valéria Rečková
  • Hospodár: Mgr. Jozef Krištofovič
 • HURBANOVO (eduard.koci@ suh.sk)
  • Predseda: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc
  • Tajomník:
  • Hospodár: Mgr. Eduard Koči
 • PREŠOV (sas@ astropresov.sk)
  • Predseda: RNDr. Peter Begeni (begi@ begi.sk)
  • Tajomník: Mgr. Anna Malíková
  • Hospodár: Renáta Kolivošková
 • TATRANSKÁ LOMNICA
  • Predseda: Mgr. Július Koza, PhD. (koza@ ta3.sk)
  • Tajomník: -
  • Hospodár: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
 • ŽILINA (hvezdarenza@ vuczilina.sk)
  • Predseda: RNDr. Miroslav Znášik (mznasik@ vuczilina.sk)
  • Tajomník: Doc. Ing. Július Štelina, CSc.
  • Hospodár:

 

odbocky-obrazok