Odbočky

Rozčlenenie územnej pôsobnosti odbočiek [pdf]

 • BANSKÁ BYSTRICA (kontakt@astrobb.sk)
  • Predseda: Mgr. Juraj Škvarka
  • Tajomník: Mgr. Stanislav Kaniansky
  • Hospodár: Mgr. Beata Zimnikovalová
 • BRATISLAVA
  • Predseda: RNDr. Katarína Maštenová (km@astroportal.sk)
  • Tajomník: Bc. Peter Kráčalík
  • Hospodár: Mgr. Simona Tomášková
 • HURBANOVO (marian.vidovenec@suh.sk)
  • Predseda: RNDr. Marián Lorenc
  • Tajomník: Ladislav Černy
  • Hospodár: RNDr. Ladislav Pastorek
 • HLOHOVEC (planetarium@zupa-tt.sk)
  • Predseda: RNDr. Svetozár Štefeček
  • Tajomník: Mgr. Valéria Rečková
  • Hospodár: Mgr. Jozef Krištofovič
 • PREŠOV (sas@astropresov.sk)
  • Predseda: RNDr. Peter Begeni (begi@begi.sk)
  • Tajomník: Mgr. Anna Malíková
  • Hospodár: Renáta Kolivošková
 • TATRANSKÁ LOMNICA
  • Predseda: Mgr. Július Koza, PhD. (koza@ta3.sk)
  • Tajomník: -
  • Hospodár: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
 • ŽILINA (hvezdarenza@vuczilina.sk)
  • Predseda: RNDr. Miroslav Znášik (mznasik@vuczilina.sk)
  • Tajomník: Doc. Ing. Július Štelina, CSc.
  • Hospodár: Mgr. Ivica Pogányová

 

odbocky-obrazok