Hlavný výbor

 

Predsedníctvo Hlavného výboru:

Predseda: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. (rudolf.galis @upjs.sk)

Podpredseda: Mgr. Marián Vidovenec (marian.vidovenec @suh.sk)

Vedecký tajomník: Mgr. Emil Kundra, PhD. (ekundra @ta3.sk)

Hospodár: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD. (lhambalek @ta3.sk)

Plénum Hlavného výboru:

 • Mgr. Stanislav Kaniansky (sky @planetarium.sk)
 • RNDr. Pavol Rapavý (pavol.rapavy @gmail.com)
 • RNDr. Svetozár Štefeček (stefecek.s @gmail.com)
 • Mgr. Eduard Koči (eduard.koci @suh.sk)
 • Ing. Róbert Barsa (rob.barsa @gmail.com)
 • Mgr. Jaroslav Merc (jaroslav.merc @gmail.com)
 • RNDr. Ján Mäsiar (janmasiar @vuczilina.sk)

Revízna komisia:

 • Predsedníčka: Mgr. Mária Gallová (marika.gallova @gmail.com)
 • Členky:
  • Mgr. Mária Záborská (mzaborska @centrum.sk)
  • Mgr. Katarína Žilinská (katarina.zilinska @gmail.com)

 

 

Nike Air Max 270