2% z dane

V roku 2014 SAS pri SAV nebude prijímateľom 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2013, ale doporučujeme všetkým našim priaznivcom aby svojimi daňami podporili Slovenský zväz astronómov (SZA).

Ultra Boost Xeno