Terminologická komisia

Predseda: RNDr. Eduard Pittich, DrSc. (astropit@savba.sk)

Členovia:

        RNDr. Štefan Gajdoš, PhD.

        RNDr. Mária Hajduková ml., PhD.

        Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

        RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

        RNDr. Július Koza, PhD.

        PaedDr. Matej Považaj, CSc. - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV