Terminologická komisia

Predseda: Mgr. Eva Plávalová, PhD.

Členovia:

        RNDr. Štefan Gajdoš, PhD.

        Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.

        Doc. RNDr. Vladimír Bahýl CSc.

          Mgr. Eduard Koči

        Mgr. Stanislav Šišulák PhD.

        PaedDr. Matej Považaj, CSc. - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV