Výsledky finále AO 2020

  1. Výsledky finále AO 2020


 

Úspešní riešitelia finále AO za rok 2020, kategória stredné školy

Úspešní riešitelia

Škola

Body

Lascsák Radovan

Gymnázium, Poštová 9, Košice

469

Jurenka Robert

Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

401

Hanus Matej

Gymnázium, Poštová 9, Košice

367

Buranský Samuel

Gymnázium, Vráble

339

Plšek Adam Benjamin

Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

303

Džavoronok Adam

Gymnázium, Poštová 9, Košice

291

Janovčík Roman

Gymnázium, Veľká Okružná, Žilina

265

Kliment Jakub

Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica

260

 

 

Maximálny počet bodov za všetky úlohy bol stanovený na 500 bodov.

 

Z výsledkovej tabuľky vidíme, že z 18 súťažiacich 8 študentov získalo nadpolovičný počet bodov a stali sa tak úspešnými riešiteľmi AO. Treba však poznamenať, že súťaže sa zúčastnilo aj niekoľko mladších študentov, ktorí majú možnosť zabojovať o lepšie umiestnenie aj v niekoľkých budúcich rokoch. Zvlášť treba pochváliť Mareka Baňáreka, ktorý sa tiež zúčastnil finále a ešte je len žiakom ZŠ v Sobotišti. Prví piati študenti z uvedenej tabuľky majú právo požiadať o účasť na IOAA v Kolumbii a som presvedčený, že toto právo aj využijú. Pre každý prípad je 6. študent v poradí náhradníkom pre IOAA. Napriek odhodlaniu organizátorov z Kolumbie, ktorých poznám z predchádzajúcich ročníkov ako zanietených pre vec, je tento rok mimoriadny, nakoľko pandémia im môže spôsobiť nemalé problémy. Musíme počítať aj s možnosťou odkladu IOAA na neskorší termín, takže budeme sledovať situáciu, informácie od organizátorov a samozrejme informovať našich študentov.

 

Do roka a do dňa (lebo máme prestupný rok)

Zamýšľame sa však už aj do budúcnosti. Budúci rok nám vznikne v radoch študentov značné vákuum, nakoľko prví štyria z úspešných riešiteľov odídu na univerzity a to je šanca pre mladších pokračovateľov. Preto všetkým súťažiacim v mene celého výboru AO ďakujem za ich účasť na olympiáde a za ich záujem, ktorý im, dúfam, vydrží aj do budúceho roka, keď budú môcť vystriedať svojich starších predchodcov.

 

25. 4. 2020 RNDr. Ladislav Hric, CSc.

SÚH Hurbanovo

predseda VV AO na Slovensku