TVaT 2019

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Astronomický ústav SAV Vás pozývajú na dni otvorených dverí 6. a 8. novembra v rámci Týždňa vedy a techniky 2019