100. výročie Českej astronomickej spoločnosti

100. výročie Českej astronomickej spoločnosti

Česká astronomická spoločnosť (ČAS) si množstvom akcií počas celého roka 2017 pripomínala 100. výročie od svojho založenia. Presne 8. 12. 1917 bol v prednáškovej sále prof. Františka Nušla na ČVUT v Prahe založený tento český spolok nadšencov, ktorých jedným z cieľov bolo vybudovanie ľudovej hvezdárne v Prahe. Po vzniku Československa, o rok neskôr, sa tento cieľ stal reálnejším, nakoľko jeden zo zakladateľov štátu, generál Milan Rastislav Štefánik, rodák zo slovenských Košarísk, bol vyštudovaným astronómom. Veľký cieľ členov ČAS sa stal realitou v roku 1928, keď bola na Petříne v Prahe slávnostne otvorená Štefánikova hvezdáreň.

Preto oslavy 100. výročia ČAS vyvrcholili v piatok 8. decembra 2017 o 14:00 hod, keď uplynulo presne 100 rokov od zakladajúcej schôdze ČAS. V priestoroch Karolína v Prahe sa od 13:00 začal slávnostný program prednáškou o histórii vzniku ČAS v modrej posluchárni. O hodinu neskôr zohrali herci v dobovom oblečení udalosti, ktoré sa odohrali pred 100 rokmi počas zakladajúcej schôdze spoločnosti. Potom sme sa presunuli do majestátnej auly Karolína, kde pokračovali veľkolepé oslavy s bohatým programom. Súčasťou bolo aj udelenie Nušlovej ceny za rok 2017. Je to najprestížnejšia astronomická cena, udeľovaná v Českej republike, ktorou sa oceňujú osobnosti, ktoré sa svojou celoživotnou vedeckou, odbornou, pedagogickou, popularizačnou alebo organizačnou prácou zaslúžili o rozvoj astronómie a príbuzných vied. Počas osláv si cenu prevzal svetoznámy teoretický fyzik prof. Jiří Bičák z Karlovej Univerzity za vedecký prínos v oblasti kozmológie, teórie relativity a gravitačných vĺn. Po oslavách v aule pozval všetkých prítomných súčasný predseda ČAS prof. Petr Heinzel na slávnostný raut, kde som stretol množstvo významných českých astronómov. Toto bola príležitosť na neformálne rozhovory a spomienky na časy minulé. Zo Slovenska sa osláv na pozvanie ČAS zúčastnili okrem mňa Mgr. Marián Vidovenec – generálny riaditeľ SÚH v Hurbanove a RNDr. Ivan Dorotovič, CSc., vedecký pracovník z oblasti slnečnej fyziky, ktorý v spolupráci s českými kolegami organizuje slnečné semináre. Účasť na týchto oslavách bola pre nás veľkou inšpiráciou ale aj výzvou do budúcnosti.

Ladislav Hric

jordan shoes for sale outlet infrared