Prednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc.: Žeň objevů 2017

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave Vás srdečne pozývajú na prednášku RNDr. Jiřího Grygara, CSc., Žeň objevů, ktorá sa bude konať v piatok 15. decembra 2017 o 17.30h na FMFI UK v Bratislave. Pozvánka