9. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 9. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia. Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie.

Vyhodnotenie 8. ročníka fotosúťaže Svieťme...

8. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže "Svieťme si na cestu...nie na hviezdy", ktorá je zameraná na problematiku svetelného znečistenia už má svojich ocenených. Slovenskú astronomickú spoločnosť, ktorá je jej spoluvyhlasovateľom teší, že počet autorov je stabilný a kvalita zaslaných fotografií má  stúpajúcu tendenciu. Z fotosúťaže je priebežne aktualizovaná výstava, ktorá je záujemcom k dispozícii.

Výsledky fotosúťaže sú TU.

100 hodín astronómie

O necelé dva mesiace sa začne rok trvajúca oslava storočnice Medzinárodnej astronomickej únie (IAU). Takáto oslava si zaslúži veľkolepý štart, ktorým bude celosvetový projekt 100 hodín astronómie naplánovaný na 10. - 13. januára 2019.  Všetci nadšenci astronómie po celom svete sa môžu zúčastniť na spoločnom úsilí priniesť astronómiu širokej verejnosti.

Above and Beyond - Storočie astronomický objavov

Medzinárodná astronomická únia (IAU) oslávi v roku 2019 sto rokov svojej bohatej činnosti na poli výskumu vesmíru. Pri tejto príležitosti pripravuje množstvo podujatí a aktivít. Jednou z nich je aj jedinečná putovná výstava "Above and Beyond - Storočie astronomických objavov", ktorá mapuje niektoré z najdôležitejších a najpozoruhodnejších úspechov modernej astronómie.

100 rokov pod jednou oblohou

Medzinárodná astronomická únia (IAU) bola založená v roku 1919. Storočie činnosti IAU prinieslo množstvo úžasných astronomických objavov a poznatkov, viedlo k vzniku a vývoju mnohých prevratných technológií, no predovšetkým prebúdzalo zvedavosť a tvorivosť ľudí na celom svete.

Stránky