10. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 9. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia. Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie.

18. zjazd SAS pri SAV

Na konferenciu Astronomické Slovensko nadviazal 18. riadny zjazd SAS pri SAV, na ktorom bola prezentovaná činnosť Spoločnosti v období rokov 2015 – 2019. Program zjazdu svojimi pozvanými prednáškami spestrili prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (predseda Českej astronomickej spoločnosti) a Mgr. Mária Gallová (Spoločnosť M. R. Štefánika). Účastníci zjazdu poďakovali a udelili absolutórium odstupujúcim orgánom SAS pri SAV a zároveň zvolili nových členov týchto orgánov.

Vyhodnotenie 9. ročníka fotosúťaže Svieťme si na cestu...nie na hviezdy

9. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže "Svieťme si na cestu...nie na hviezdy", ktorá je zameraná na problematiku svetelného znečistenia už má svojich ocenených. Slovenskú astronomickú spoločnosť pri SAV, ktorá je jej spoluvyhlasovateľom teší, že počet autorov je stúpajúci, čo svedčí o záujem o túto problematiku zvlášť u mladej generácie.

Výsledky fotosúťaže sú TU.

Stránky