Verejné pozorovania trochu inak...

Spolupráca SAS pri SAV s hvezdárňou v Rimavskej Sobote je priam príkladná, vzájomne si vychádzajú v ústrety, spolupracujú pri grantoch. Ak k tomu ešte pripočítame aktivity členov SZA, zvlášť v problematike svetelného znečistenia, môže to byť vzorom aj pre ďalších. Jednou z foriem vzájomnej podpory sú aj verejné pozorovania, niektoré tematicky zamerané. Viac informácií tu.

100. výročie narodenia čestného člena SAS Eugena Titku (29. 7. 1914 – 12. 6. 1995)

Eugen Titka sa astronómii začal venovať v roku 1937, postupne k tejto záľube priviedol aj ďalších spolupracovníkov a priateľov. V rokoch 1951 – 1953 sa zaslúžil o vznik prvého astronomického krúžku v Nitre a v roku 1965 bol jedným zo zakladajúcich členov odbočky Slovenskej astronomickej spoločnosti v Hlohovci. Viac informácií tu.

Zoom Lebron XIV 14

Ján Lačný sa dožíva 90 rokov

Život Jána Lačného veľmi ovplyvnila doba, v ktorej sa narodil a vyrastal. Na svet prišiel 10. júla 1924 v Banskej Štiavnici, kde vychodil základnú školu. Pred jej skončením šiel bývať k starej mame do Tupej. V tej dobe vypukla II. svetová vojna a tak sa vďaka viedenskej arbitráži Ján Lačný stal z večera do rána občanom Maďarska, no jeho otec a mladší brat zostali na Slovensku. Posledný ročník základnej školy teda ukončil už v maďarčine. Nastúpil do učenia v Šahách, kde sa vyučil za strojného zámočníka.  Krátko na to narukoval.

Hviezdy nad Poľanou

Krásnu prírodu nášho Podpoľania si treba chrániť, to učíme už malé deti. Podpoľanie má na rozdiel od iných regiónov na Slovensku aj tú výhodu, že tu v noci ešte vidieť na oblohe hviezdy. Obyvatelia veľkých miest nám toto môžu len závidieť. Dokedy však? Je svetlo v noci vážny ekologický problém? Prečo potrebujeme tmu? Čo je to svetelný smog? Viac.

Air Jordan I Mid

Stránky