Zatmenie Slnka 20. marca uvidíme ako čiastočné

Čiastočné zatmenie Slnka 23. októbra 2014. Na disku je veľká skupina slnečných škvŕn.  Autor: Dr Michael Bolte, University of California, Santa Cruz.

V prípade priaznivého počasia ponúka Slovenská astronomická spoločnosť v spolupráci s Astronomickým ústavom SAV verejnosti možnosť pozorovať zatmenie prenosnými astronomickými ďalekohľadmi umiestnenými pred hlavným vchodom do budovy v sprievode členov Spoločnosti a pracovníkov Astronomického ústavu. Pozorovanie bude prebiehať v čase od 9:45 do 12:00. Vstup je bezplatný.

Verejné pozorovania trochu inak...

Spolupráca SAS pri SAV s hvezdárňou v Rimavskej Sobote je priam príkladná, vzájomne si vychádzajú v ústrety, spolupracujú pri grantoch. Ak k tomu ešte pripočítame aktivity členov SZA, zvlášť v problematike svetelného znečistenia, môže to byť vzorom aj pre ďalších. Jednou z foriem vzájomnej podpory sú aj verejné pozorovania, niektoré tematicky zamerané. Viac informácií tu.

100. výročie narodenia čestného člena SAS Eugena Titku (29. 7. 1914 – 12. 6. 1995)

Eugen Titka sa astronómii začal venovať v roku 1937, postupne k tejto záľube priviedol aj ďalších spolupracovníkov a priateľov. V rokoch 1951 – 1953 sa zaslúžil o vznik prvého astronomického krúžku v Nitre a v roku 1965 bol jedným zo zakladajúcich členov odbočky Slovenskej astronomickej spoločnosti v Hlohovci. Viac informácií tu.

Zoom Lebron XIV 14

Stránky